Lyst til å være forvert?
En fôrvertavtale gjør det mulig for oss som oppdrettere å holde flere avlsdyr enn det som er mulig i hjemmet vårt, og deg som forvert til å få en valp/hund uten å måtte betale for den. Valpen/hunden overtas altså av fôrvert uten betaling, men som oppdrettere har vi eiendomsretten inntil hunden har hatt det avtalte antall kull, valper eller paringer. Når disse betingelser er oppfylt, blir hunden omregistrert og eiendoms-retten overføres til forverten.

Dette er en fin måte å skaffe seg hund på uten å måtte betale for den, men det må understrekes at fôrvertavtalen er en gjensidig forpliktende kontrakt. Isteden for å betale for hunden, forplikter du deg som fôrvert til å ta forsvarlig vare på hunden samt gi oppdretteren rett til å hente hunden til trening, utstillinger og prøver, og stille hunden til oppdretters rådighet i forbindelse med paring og valping. I hverdagen må imidlertid forverten betrakte hunden som sin egen og bygge opp et harmonisk forhold mellom hund og familie. Forverten må gjerne selv delta på utstilling og prøver om de har lyst til det.

Ta kontakt er det mere dere lurer på Kul